Selskapet er ikke lenger operativt og er under avvikling