Avensi

God kommunikasjon er vanskelig, selv om vi alltid kommuniserer – enten vi vil eller ikke. Det er lett å misforstå hverandre, kanskje spesielt hvis man samhandler digitalt framfor ansikt-til-ansikt. Ordene man bruker har en betydning, og kan tolkes ulikt av ulike personer. Også kroppsspråk kan være avslørende, og ofte er det slik at det sier mer enn de faktiske ordene man bruker. Tydelig og god kommunikasjon handler om at du må være spesifikk, og du må vite hvem du snakker til – slik at du kan tilpasse både budskap og kanalen du bruker for din målgruppe. 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelseNoen ganger virker det ikke som man når fram i det hele tatt – mottakeren forstår rett og slett ikke hva du prøver å formidle, og klarer derfor ikke å levere det du ønsker. Spørsmålet du må stille deg er hvem sitt problem dette egentlig er; du som avsender eller mottakeren?  

image 1

Hvis du prøver å formidle noe, men det ikke blir forstått – så er det din oppgave å formidle budskapet på en annen måte, slik at mottakeren faktisk forstår. Det er mange grunner til at man kan misforstås; for eksempel at man har en språkdrakt som er vanskelig å tolke (typisk fagspråk eller sjargong til en som ikke har det samme begrepsapparatet), at man ikke er tydelig på hva som forventes, at man prøver å gi «det store bildet» til en som er mer interessert i detaljer og praktisk arbeid framfor å høre teorier og visjoner. Bruk av analogier og anekdoter kan være en god måte å få fram det du ønsker å oppnå. En god historieforteller vil ofte komme langt! 

Kommunikasjon på digitale flater 

Som om god kommunikasjon ikke var vanskelig nok i seg selv så fører vår digitale kommunikasjon til enda større utfordringer. Det som er enklest å kjenne seg igjen i er kanskje at skriftlige meldinger blir misforstått, eller tolket på en annen måte enn intensjonen. Du kan risikere å bli oppfattet som kort og sur, når du bare prøver å skrive effektivt. Noen legger veldig mye i det skriftlige, og tolker det i verst mulig mening. Som et eksempel kan det være du lurer på hvordan det går med et prosjekt – og blir oppfattet som at du er ute etter å finne feil eller sjekke at folk gjør jobben sin – når du egentlig bare lurte på om det gikk som planlagt, om vedkommende hadde bruk for mer tid eller ressurser eller rett og slett bare ville vise at du var interessert. 

Digitale møter har det siste året blitt hverdagen til en stadig større del av befolkningen. På den positive siden så slipper man reisetid, noe mange har satt pris på. Satt på spissen har det vel gått så langt enkelte steder at man nå trenger å få en god begrunnelse fra arbeidsgiver på hvorfor man ikke har hjemmekontor, mens man tidligere måtte ha gode grunner for å få lov til å jobbe hjemmefra. 

På den andre siden mister man mye av det fellesskapet man hadde med sine kollegaer når man var fysisk på arbeidsplassen, og man kan synes at det å møtes på denne måten blir fremmedgjørende. Enda verre blir det da når man prøver å gjøre møtene enda mer effektive slik at folk ikke skal bli så slitne av å sitte foran skjermen i møter store deler av dagen – det kan faktisk føre til at man føler seg enda mer ensom og enda mer fremmedgjort fordi møtene blir for instrumentelle. En vanskelig balansegang – men svært viktig å være bevisst både antall møter man skal delta på, men også hvordan møtene skal foregå for å ivareta de ansatte på en god måte. Man skal heller ikke glemme at ikke alle alltid må delta – rent bortsett fra “møteslitasjen” på de ansatte så har det faktisk en ganske stor økonomisk kostnad for bedriften også. 

Hva tenker vi i Avensi? 

Gjennom arbeidet med InFlow24 har vi fokus på hvordan man kan samhandle og kommunisere på arbeidsplassen gjennom å bli bedre kjent både med egne og andres preferanser. Som nevnt over kan det være at noen ønsker å formidle visjonen, mens mottaker trenger mer detaljer for å kunne forstå hva som forventes. Den mellommenneskelige relasjonen kommer også til uttrykk i hvordan vi tar beslutninger – baserer vi det primært på tall og fakta eller er det magefølelser og mennesker vi først og fremst har fokus på? 

I tillegg trenger de ansatte å være trygge på teknologien, og vite hvordan de kan bruke den på smarte måter – slik at arbeidsflyten kan bli enklere og mer effektiv. En bevissthet rundt hvordan man kommuniserer både skriftlig og muntlig, og ikke minst organiserer og gjennomfører digitale møter er også blant ferdighetene man trenger å ha et reflektert forhold til. Det er ofte ikke så vanskelige grep som skal til før arbeidsdagen blir mye lettere, og man selv får den gode mestringsfølelsen. Vi hjelper dere gjerne med å gjøre denne reisen lettere! Ta gjerne kontakt med oss så finner vi ut av dette sammen.

Hvis du ønsker å lese om hvordan tilrettelegge for god kommunikasjon anbefaler vi disse artiklene: «Digital Forretningsstrategi – hvorfor er det viktig?» og  Få mer ut av Microsoft 365 og Microsoft Teams.

Bli god i Teams

I en hektisk jobbhverdag er det utfordrende å jobbe effektivt og strukturert. Hvordan kan du endre og forbedre arbeidsmåtene dine? Det setter vi fokus på i dette innføringskurset i Teams.
 
Det vi viser her vil endre din arbeidshverdag
Teams kurs, Avensi