Avensi

Tid er en kostbar ressurs – og du bør bruke tiden på de tingene som er viktige, og hvor du kan bruke dine erfaringer, ferdigheter og kompetanse framfor å bruke tid på oppgaver som andre kan løse like godt. Men mange har utfordringer med å delegere oppgaver fra andre. Det kan være ulike grunner til dette – mer eller mindre legitime. 

Noen har ikke tro på at andre kan gjøre oppgaven like godt eller gjøre den korrekt. Dette kan selvfølgelig være riktig – og da må man kunne svare på hvorfor det er slik. Mangler de ferdigheter eller kompetanse – og skal de i så fall få mulighet til å tilegne seg dette? Handler det om at du må sørge for nok veiledning og support? Er du tydelig i dine forventninger til arbeidet slik at de kan utføre den slik det er planlagt? Du kan også tenke over om du kan delegere bort deler av en oppgave, slik at du kan konsentrere deg om de mer komplekse sidene av den. 

Noen tenker at det tar for lang tid å få noen andre til å utføre oppgaven – at du må bruke tid på å sette dem inn i oppgaven og konteksten rundt. Det stemmer at det tar noe tid, men jo mer du delegerer, jo mer sannsynlig at disse prosessene går raskere etter hvert som både du og andre tilegner dere erfaringer i hvordan oppgaver skal løses og hva som forventes. Men når du først delegerer må du – foruten å være tydelig både på prosess og resultat – unngå å bruke tid på å overvåke arbeidet (micromanagement). Da er det ingen tidsgevinst å hente, og du må ha tillit til at dine medarbeidere gjør det de skal. 

Det kan være at man tenker at en selv er den eneste som har de nødvendige ferdighetene og innsikten til å løse oppgaven på en god måte. Kanskje er du den eneste med denne kompetansen, men ikke glem at andre kan lære av deg og din erfaring – men det kan også være lurt å reflektere over utsagnet: «på kirkegården er det nok av folk som ble ansett som uunnværlige, men jammen har verden gått framover uten dem også».  

Det kan rett og slett være at man er så perfeksjonist at man ikke tiltror andre å gjøre oppgavene – og her må man gjøre en vurdering av hvor perfekt må det være. Handler det om å bli stadig bedre, å gjøre så godt man kan – eller handler det om at du ofte gjør jobben på nytt hvis du mener at andre ikke har gjort det godt nok? 

Kunsten a delegere modell

 

Delegere til hvem?

Selv om du vil delegere oppgaver trenger du også å vurdere hvem du skal delegere til. Det krever at du kjenner dine medarbeidere og hva slags kunnskaper, ferdigheter og kompetanser den enkelte har. Du må også vurdere hvor mye opplæring og støtte vedkommende trenger for å få gjort oppgaven på en god måte. Har de tid til å ta på seg oppgaven eller må de evt la andre ting vente eller få delegert de oppgavene igjen til en annen person?

Hva tenker vi i Avensi om å delegere? 

Vi har tro på at delegering er viktig. Som leder kan man ikke alltid gjøre alle oppgaver – det krever både tid og energi. Samtidig må man unngå å drive micromanagement – men heller investere i å utvikle sine medarbeidere slik at de kan arbeide selvstendig, og levere den kvaliteten som bedriften ønsker. Uten å være i stand til å delegere blir det ofte lange dager og man risikerer å bli utbrent. Om ikke du kan delegere hele oppgaver, så let etter de elementene i oppgaven som andre kan utføre for deg. Kanskje er det slik at standardiserte oppgaver («hyllevare») kan utføres av andre, slik at du kan konsentrere deg om «skreddersømmen»? Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer.

Var dette interessant? Da anbefaler vi artikkelen «Er du på riktig hylle eller er tiden inne for et karrierebytte?