Avensi

Vet du egentlig hvordan de ansatte har det på jobb? Kanskje har du bortgjemt gull blant kolleger og ansatte som venter på å skinne. Hvorfor er det noen som er produktive, mens andre ikke? Slike ting kan ofte være krevende å finne ut av. Med Inflow24 og vår kompetanse på strategisk HR får du innsikt i akkurat dette. 

Å finne styrkene 

Alle har sine styrker og måter å løse oppgaver på. Hva med å gi HR, lederne og medarbeiderne i bedriften et strategisk HR-verktøy og en forståelse som gjør at dere forstår hverandre bedre og dermed får mer ut av samarbeidet? Det å se styrker og muligheter hos den enkelte bidrar til at dere finner den ansattes “plass” i prosessen.  

Fotosearch k60084598
Å vite om alle styrker og muligheter gjør det lettere å finne den ansattes «plass» i prosessen.

 

Hvorfor er det viktig å ta tak i dette og hva kan vi hjelpe deg med?

Inflow24 handler om menneskene i bedriften. Om styrkene til hver og en av oss – om indre motivasjon og verdier. Det handler om livslang læring og ønske om å tilegne ny kompetanse. Med Inflow24 får alle i bedriften sin egen profil med innlogging som de selv eier. Her skal de svare på en rekke spørsmål om interesser; hvordan de liker å løse oppgaver, om hvordan de har det på jobb og hva de ønsker å forbedre innenfor generelle områder. Disse spørsmålene baserer seg på styrker og muligheter rundt en personlighet og kan være til hjelp til å få det bedre. I tillegg åpner det opp for en fin samtale rundt dette. 

Vi i Avensi hjelper leder/HR med å lese resultatene, å forstå hva som ligger bak og hvordan motivere og kommunisere med de ansatte i din bedrift. Det fører til mer strategisk kommunikasjon og bedre personalledelse. Eksempelvis hvem bør jobbe sammen i team, hvem utfyller og driver hverandre og hvor blir det for mange like personligheter på ett sted. I tillegg er vi bevisste på at alle i bedriften lærer seg styrker hos andre, slik at man samarbeider og hjelper hverandre.

Personlig opplevelse av inflow24

Hvis vi ser nærmere på en brukerhistorie forteller brukeren at det var til stor hjelp personlig. Hun scoret skyhøyt på kjennetegnene til en ekstrovert personlighet, og det ble en oppvekker. Å bli mer bevisst på at hun for eksempel får mer energi av å jobbe med andre, i stedet for motsatt, kan være med på å forklare hva som skal til for å være produktiv. En ekstrovert liker ofte å gi mye av seg selv, og bruker man denne egenskapen til sin fordel, så kan det øke trivsel og måten man jobber på. 

Hun ble også mer glad i seg selv etter å ha brukt Inflow24. Istedenfor å motarbeide seg selv og bli som de andre, fokuserte hun på sine styrker og muligheter. I tillegg merket hun at det var lettere å forstå andre rundt seg og at det bedret samarbeidet. 

Nå kan det tilrettelegges mer for dette, istedenfor at det motarbeides. Alle jobber jo tross alt ikke på lik måte. Som arbeidsgiver har du mulighet til å gjøre dette for de ansatte og din bedrift. Bidra til å skape økt trivsel og produktivitet, med mer motiverte medarbeidere som jobber sammen i gode og riktig sammensatte team. 

Mennesker pa jobb
Samarbeid blir enklere og mer givende ved å forstå hverandre bedre.

Våre interesser er det som driver oss hver dag. Hvis du jobber innenfor det som driver deg, er du oftere i en flytsone og arbeidskapasiteten kan økes betraktelig, uten at det blir stressende. Vi har alle vært i situasjoner vi har mestret godt og følt at vi kan ordne hva som helst, mens i andre situasjoner har det vært helt motsatt. Hva er det som gjør at vi noen ganger har det sånn? Det handler om personlighet. Noen blir motivert av å ha mange baller i luften, mens hos andre er det motsatt effekt. De liker å sitte i fred og ro og fullføre prosjektene sine. Vi har alle litt av alt i oss, slik at de fleste kan ha flere baller i luften samtidig, men hvem motiveres av det og utvikler seg og hvem blir stresset og i ytterste konsekvens går på veggen hvis det blir for mye? Det kan vi finne ut av. Det fine er at vi behøver ikke alle være like, men vi bør vite våre styrker, slik at vi alle kan bidra mer på det vi er gode på. 

Med Inflow24 har vi digitalisert prosessene og gir deg som arbeidsgiver et dashboard med styrker, egenskaper og interesser hos de ansatte. Vi kartlegger hvilke områder hvor de ansatte er i flyt og hvor det butter litt. I dashboardet har du god oversikt og det er et nyttig verktøy for strategisk HR ved intern kommunikasjon, fordeling av arbeidsoppgaver, sammensetning av team og forståelse av hva som driver de ansatte på din arbeidsplass. 

For å oppsummere noen av fordelene med Inflow24 og strategisk HR: 

  • De ansatte blir mer bevisst på sine egne styrker og muligheter  
  • Kolleger forstår hverandre bedre, noe som gir bedre samarbeid 
  • Medarbeider- og lederutvikling ved at det gir bedre selvtillit på egne bidrag 
  • Inflow24 åpner opp for en bedre intern kommunikasjon og samhandling i bedriften 
  • HR/leder utvikler seg ved å vite hvem de arbeider med og hva som betyr noe for de ansatte 
  • Bedriften har oversikt over egenskaper, interesser og hva de ansatte bør bidra med  
  • Inflow24 er med under hele prosessen og gir innsikt basert på metodikk og tall  

I Avensi er vi mange som kan hjelpe deg med å implementere Inflow24 i din bedrift. Vi har erfaringen som behøves for å gi deg tryggheten til å gjøre dette på en god måte hos deg, sammen med dine ansatte – bedriftens viktigste ressurs. Ta kontakt med oss så tar vi en prat om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift. 

Fotosearch k83238876 Gjenopprettet 1
Hvem passer best til oppgaven?
Ønsker du å lese mer lignende innhold? Da anbefaler vi God kommunikasjon er vanskelig. 
inflow24
Avensi er sertifisert partner for InFlow24 som inkluderer skytjenestene InFlow24@me, InFlow24@work og @workAnalyse.

 

Bli god i Teams

I en hektisk jobbhverdag er det utfordrende å jobbe effektivt og strukturert. Hvordan kan du endre og forbedre arbeidsmåtene dine? Det setter vi fokus på i dette innføringskurset i Teams.
 
Det vi viser her vil endre din arbeidshverdag
Teams kurs, Avensi