Avensi

I disse dager er det mange som har blitt rammet av konsekvensene av coronapandemien gjennom å ha blitt permitterte eller oppsagte. Noen har fått endret jobbsituasjon og det er også noen som ser muligheter for utvikling da samfunnet har endret seg mye.

Mange tenker derfor over om dette er tidspunktet for et karrierebytte. Det er mange ting å tenke på når man skal gjøre slike valg, men noe av det du bør tenke på er om hva som er din pasjon – hva er det du liker å jobbe med.  

Riktig hylle

Det er vanskelig å motivere seg selv om man ikke arbeider med noe man har pasjon for og som føles tilfredsstillende for en selv. Det du arbeider med må gi deg en form for verdi – da er du mer villig til å stå på selv og ikke gi opp selv om oppgaven er vanskelig eller utfordrende. Gjennom å finne den riktige jobben vil du trives bedre, og sannsynligvis gjøre en bedre jobb – enn å være i en jobb hvor du bare «leverer kroppen» for å få lønn. Den økonomiske siden av det å jobbe er for de fleste det viktigste motivet for å være i arbeid – men tenk om du kan få både i pose og sekk – en jobb du trives i samtidig som du får lønn. 

Men hvordan finner man sin pasjon?  

For å hjelpe deg på veien kan du tenke over hva du har gjort tidligere i livet og som du er stolt over – enten det har vært på jobb, i familien eller ellers i fritiden.  Du kan også tenke over hva slags typer aktiviteter som har gitt deg energi og fått deg opprømt. Sannsynligvis er det noen likhetspunkter mellom de tingene du er stolt over og de som har gitt deg energi. De tingene du har oppnådd vil trolig være noe du har sett på som viktige, som du har hatt lyst til å fullføre og som du kanskje har arbeidet hardt for å nå. 

Lag deg en oversikt over de erfaringene du har som du setter pris på – de som har verdi for deg. Kanskje liker du å jobbe fysisk, komme med nye ideer, hjelpe andre, bidra til et bedre samfunn, være miljøbevisst o.l. Ranger dem etter hvem av disse du verdsetter mest, og tenk gjennom hva slags jobb som kan passe når du ser på de øverste valgene dine. 

Dine ferdigheter 

Alle kan noe, og det er noe man som regel kan bedre enn andre ting. Tenk gjennom alt du kan – hva du er god til. Hvilke styrker har du – kanskje liker du å arbeide med maskiner eller bygge ting? Er du god til å presentere innhold, være kreativ eller liker du å løse problemer? Kanskje liker du å programmere eller jobbe med tall – eller liker du å hjelpe eller lede andre?  

Dine interesser og styrker versus jobb 

Når du vet hva du setter pris på, og hvilke ferdigheter du har, kan du begynne å planlegge din framtid. For de som er i jobb og som lurer på om de bør skifte karriere kan vi anbefale å vurdere jobben du har i dag opp mot det du har pasjon for og den kompetansen du har. Er det mange sammenfallende punkter eller er det et stort sprik? Hvis gapet mellom hva du ønsker og hva du faktisk gjør er stort så bør du vurdere karrierevalget ditt. Hvis de stemmer ganske godt overens kan det være at du allerede er «på riktig hylle».  

For de som er på jakt etter ny jobb kan man se på den type jobb man tenker passer for en selv, og vurdere den opp mot de erfaringer og kompetanser man har – og se om man trenger å utvikle nye ferdigheter eller kompetanser for å kunne få jobben. På den måten kan du være mer bevisst i hvordan du planlegger din framtid. Hvis du ikke vet hvilken vei du skal gå, så spiller det egentlig ikke noen rolle hvilken vei du tar – men du vil heller ikke vite om eller når du vil komme fram, eller vite hvor målet er. 

Selv om du ikke tenker at du vil eller skal bytte jobb kan det også være fornuftig å tenke gjennom punktene over. Kanskje du finner ut hva det er i din nåværende jobb som du ikke liker eller som føles vanskelige – og kunne reflektere over hvorfor du egentlig føler dette. Da er det enklere å ta grep og få gjort endringer. Kanskje handler det om at du ikke føler du har tilstrekkelig med ferdigheter og derfor synes spesifikke oppgaver er vanskelige. Da vil det å få kompetanseheving på disse områdene kunne hjelpe deg med å få en bedre arbeidshverdag. 

Hva tenker vi i Avensi rundt karrierebytte? 

Alle bør reflektere over sine egne interesser og styrker, slik at man kan få brukt disse i den jobben man har eller ønsker man skal få. Det finnes utallige eksempler på mennesker som er i feil jobb, eller som blir «forfremmet» til en jobb de liker mindre enn den de hadde. Som et eksempel på en «dårlig forfremmelse» kan arbeidsgivere tenke på selgeren, som var så god til å selge at han ble avdelingsleder. Han likte jo å være på farten, snakke med mennesker og gjøre avtaler – ikke det å sitte på et kontor, fylle ut skjemaer og sørge for at rutiner og prosedyrer ble fulgt. Slike mennesker vil ikke trives, og man risikerer å miste verdifull arbeidskraft. Som arbeidsgiver bør du bruke dine menneskelige ressurser der de yter sitt beste og hvor de har oppgaver som gjør at de trives. 

For enkeltindividet vil det være nyttig å være bevisst sine interesser og styrker, og ha et vokabular som gjør at de er i stand til å beskrive seg selv på en god måte. Dette vil være nyttig både i jobbsamtaler og når man skal søke nye stillinger. 

Det finnes mange måter å få denne type innsikt på – både gode og mindre gode – men vi bruker løsningen InFlow24 som støtte i denne type prosesser. Da vet vi at vi kan tilby gode løsninger – og at vi sammen kan bidra til mer motiverte og kompetente medarbeidere. Ta kontakt med oss for å høre mer.

Likte du det du leste? Da anbefaler vi å lese Strategisk Kompetanseheving.