Avensi

Kunsten å delegere

Kunsten å delegere

Tid er en kostbar ressurs – og du bør bruke tiden på de tingene som er viktige, og hvor du kan bruke dine erfaringer, ferdigheter og kompetanse framfor å bruke tid på oppgaver som andre kan løse like godt. Men mange har utfordringer med å delegere oppgaver fra andre....
God kommunikasjon er vanskelig

God kommunikasjon er vanskelig

God kommunikasjon er vanskelig, selv om vi alltid kommuniserer – enten vi vil eller ikke. Det er lett å misforstå hverandre, kanskje spesielt hvis man samhandler digitalt framfor ansikt-til-ansikt. Ordene man bruker har en betydning, og kan tolkes ulikt av ulike...
Strategisk kompetanseheving

Strategisk kompetanseheving

De aller fleste virksomheter innser at man trenger systematisk kompetanseheving, men mange vet ikke helt hvor de skal starte. Ofte blir det til at man setter søkelys på rene ferdigheter, noe som selvfølgelig er nødvendig – men spørsmålet er hva man egentlig sitter...