Avensi

Medarbeidersamtale

10 tips til medarbeidersamtalen

Mange lurer på om medarbeidersamtalen er lovpålagt, det er den ikke. Men det er vanlig med årlige medarbeidersamtaler og vi anbefaler å heller «angripe» den enn å unnvike den. Og har

Fredrik fornøyd Microsoft Teams

Å mestre hverdagen i Microsoft Teams

Den siste tiden har mange fått hverdagen sin snudd opp ned, kravet til omstilling har vært stort – både på hjemmebane og i arbeidslivet. Hjemmekontoret har blitt innført mer eller

Kunsten a delegere blogg

Kunsten å delegere

Tid er en kostbar ressurs – og du bør bruke tiden på de tingene som er viktige, og hvor du kan bruke dine erfaringer, ferdigheter og kompetanse framfor å bruke

Endringsledelse

God kommunikasjon er vanskelig

God kommunikasjon er vanskelig, selv om vi alltid kommuniserer – enten vi vil eller ikke. Det er lett å misforstå hverandre, kanskje spesielt hvis man samhandler digitalt framfor ansikt-til-ansikt. Ordene

Strategisk kompetanseheving Avensi

Strategisk kompetanseheving

De aller fleste virksomheter innser at man trenger systematisk kompetanseheving, men mange vet ikke helt hvor de skal starte. Ofte blir det til at man setter søkelys på rene ferdigheter, noe som