Avensi

Strategisk kompetanseheving

Strategisk kompetanseheving

De aller fleste virksomheter innser at man trenger systematisk kompetanseheving, men mange vet ikke helt hvor de skal starte. Ofte blir det til at man setter søkelys på rene ferdigheter, noe som selvfølgelig er nødvendig – men spørsmålet er hva man egentlig sitter...