Avensi

10 tips til medarbeidersamtalen

10 tips til medarbeidersamtalen

Mange lurer på om medarbeidersamtalen er lovpålagt, det er den ikke. Men det er vanlig med årlige medarbeidersamtaler og vi anbefaler å heller «angripe» den enn å unnvike den. Og har du vært permittert lenge, bør du fortsatt bli kalt inn til en medarbeidersamtale....
God kommunikasjon er vanskelig

God kommunikasjon er vanskelig

God kommunikasjon er vanskelig, selv om vi alltid kommuniserer – enten vi vil eller ikke. Det er lett å misforstå hverandre, kanskje spesielt hvis man samhandler digitalt framfor ansikt-til-ansikt. Ordene man bruker har en betydning, og kan tolkes ulikt av ulike...
Menneskene – bedriftens viktigste ressurs

Menneskene – bedriftens viktigste ressurs

Vet du egentlig hvordan de ansatte har det på jobb? Kanskje har du bortgjemt gull blant kolleger og ansatte som venter på å skinne. Hvorfor er det noen som er produktive, mens andre ikke? Slike ting kan ofte være krevende å finne ut av. Med Inflow24 og vår kompetanse...