Avensi

Kurs og E-læring

Avensi leverer unike, gjennomarbeidede og kvalitetssikrede kurs og E-læringsmoduler knyttet til en rekke tema, fra Microsoft 365 til strategisk HR. Alt vi gjør er praksisnært og vi benytter dyktige fagkonsulenter med pedagogisk ballast og solid erfaring. 

Workshop kan leveres over video eller på lokasjon med fysisk oppmøte.

Kombinasjonen av noen fellessamlinger i tillegg til individuelle E-læringskurs, gir svært god effekt i bedriftens digitale utviklingsarbeid. 

Avensi er sertifisert partner for InFlow24 som inkluderer skytjenestene InFlow24@me, InFlow24@work og @workAnalyse.
Vi hjelper bedrifter å utnytte mulighetene skyløsninger gir. De ansatte lærer også å jobbe sammen i virtuelle team, noe som har blitt viktig med mer bruk av hjemmekontor. .

Live Workshop i gruppe med aktiviteter og problemløsning

Varighet 1,5-2 timer  
Maks antall deltakere er 15 stk pr samling 

Utarbeide mål

Samtale om strategisk plan

Utarbeide aktivitetsliste

Evaluering

Struktur

Samskaping og samarbeid

Strategisk kommunikasjon 

Administrere oppgaver med Tasks og Planner

Samarbeid om prosjektdokumenter i Teams

ToDo og mobile apper

Eksterne medlemmer og sikkerhet

Getting Things Done arbeidsflyt 

Kladde på tvers innenfor Microsoft 365 

Struktur og gjenfinnbarhet 

Gode produksjonstips 

Samhandling i dokumenter 

Administrere aktiviteter og ressurser med MS Project 

Samarbeid om prosjektdokumenter i Teams 

Dashboard og uttak av rapporter 

Eksterne medlemmer og sikkerhet 

Porteføljestyring som addon 

 

Basic sertifisering 

TeamMap 

Analyseverktøy 

Basic sertifisering 

Medarbeidersamtale 

Omstilling 

 

E-læring for selvstudium

Innføring i MS Teams 

Jobb smartere i Outlook 

Grunnleggende bruk av kontorstøtteverktøy i O365 

Personlig sikkerhet på nett 

Struktur

Samskaping og samarbeid

Strategisk kommunikasjon 

Administrere oppgaver med Tasks og Planner 

Samarbeid om prosjektdokumenter i Teams 

ToDo og mobile apper 

Eksterne medlemmer og sikkerhet 

Getting Things Done arbeidsflyt 

Kladde på tvers innenfor Microsoft 365 

Struktur og gjenfinnbarhet 

Gode produksjonstips 

Samhandling i dokumenter 

Administrere aktiviteter og ressurser med MS Project 

Samarbeid om prosjektdokumenter i Teams 

Dashboard og uttak av rapporter 

Eksterne medlemmer og sikkerhet 

Porteføljestyring som addon 

 

Planlegge introduksjonsprogram nyansatte 

Skape informasjonsstruktur og støttefunksjoner for nyansatte og faddere/mentorer for gjennomføring av introduksjonsprogram 

Nyttige tips til innhold i introduksjonsprogram 

Informasjonskompetanse (søk, kildekritikk) 

Organisere og gjenfinne informasjon 

Nettvett 

Nett-etikette 

Sikkerhet, spam og virus 

Enkel teknisk feilsøking