Avensi

Kurs og E-læring

Avensi leverer unike, gjennomarbeidede og kvalitetssikrede kurs og E-læringsmoduler knyttet til en rekke tema, fra Microsoft 365 til strategisk HR. Alt vi gjør er praksisnært og vi benytter dyktige fagkonsulenter med pedagogisk ballast og solid erfaring. 

Workshop kan leveres over video eller på lokasjon med fysisk oppmøte.

Kombinasjonen av noen fellessamlinger i tillegg til individuelle E-læringskurs, gir svært god effekt i bedriftens digitale utviklingsarbeid. 

Vi ønsker å ha en god dialog gjennom hele prosessen:

  • Først tar vi en prat for å kartlegge behov
  • To timer/halv dag hvor vi går gjennom mål, dagens situasjon, muligheter og utfordringer. Dette er viktig for å lage en god og helhetlig plan som gir best gevinst for dere.
  • Praktisk rettede workshops hvor alle får jobbe sammen med prøving, testing og feiling. Vi mener at praktisk læring gir det beste utbyttet.
  • E-læringskurs som alle kan ta i sitt eget tempo, disse er også praktiske med gode eksempler.
  • Evaluering hvor vi ser om målet er oppnådd eller om vi skal fortsette arbeidet.

E-læring for selvstudium

Administrere oppgaver med Tasks og Planner 

Samarbeid om prosjektdokumenter i Teams 

ToDo og mobile apper 

Eksterne medlemmer og sikkerhet 

Sikkerhet/dokumentsikkerhet

Samskaping og samarbeid

Strategisk kommunikasjon 

 

Administrere aktiviteter og ressurser med MS Project 

Samarbeid om prosjektdokumenter i Teams 

Dashboard og uttak av rapporter 

Eksterne medlemmer og sikkerhet 

Porteføljestyring som addon 

 

Getting Things Done arbeidsflyt 

Jobbe på tvers innenfor Microsoft 365 

Struktur og gjenfinnbarhet 

Gode produksjonstips 

Samhandling i dokumenter 

Informasjonskompetanse (søk, kildekritikk) 

Organisere og gjenfinne informasjon 

Nettvett 

Nett-etikette 

Sikkerhet, spam og virus 

Enkel teknisk feilsøking 

Planlegge introduksjonsprogram nyansatte 

Skape informasjonsstruktur og støttefunksjoner for nyansatte og faddere/mentorer for gjennomføring av introduksjonsprogram 

Nyttige tips til innhold i introduksjonsprogram 

Kompetanseheving

Live Workshop i gruppe med aktiviteter og problemløsning

Varighet 1,5-2 timer  
Maks antall deltakere er 15 stk pr samling 

Utarbeide mål

Samtale om strategisk plan

Utarbeide aktivitetsliste

Evaluering

Struktur

Samskaping og samarbeid

Strategisk kommunikasjon 

Administrere oppgaver med Tasks og Planner

Samarbeid om prosjektdokumenter i Teams

ToDo og mobile apper

Eksterne medlemmer og sikkerhet

Getting Things Done arbeidsflyt 

Jobbe på tvers innenfor Microsoft 365 

Struktur og gjenfinnbarhet 

Gode produksjonstips 

Samhandling i dokumenter 

Administrere aktiviteter og ressurser med MS Project 

Samarbeid om prosjektdokumenter i Teams 

Dashboard og uttak av rapporter 

Eksterne medlemmer og sikkerhet 

Porteføljestyring som addon 

 

Basic sertifisering 

TeamMap 

Analyseverktøy 

Basic sertifisering 

Medarbeidersamtale 

Omstilling 

 

Bli god i Teams

I en hektisk jobbhverdag er det utfordrende å jobbe effektivt og strukturert. Hvordan kan du endre og forbedre arbeidsmåtene dine? Det setter vi fokus på i dette innføringskurset i Teams.
 
Det vi viser her vil endre din arbeidshverdag
Teams kurs, Avensi