Avensi

Rådgiving og lederstøtte

Endringsledelse er både krevende og gøy! 

Men å jobbe digitalt krever at dere får til varig endring av praksis. Hvordan skal man sørge for at disse prosessene går smertefritt, hva må man passe på? 

Mestring og arbeidsglede er like viktig for ledere som for alle andre. I rollen som leder er det vesentlig å ha tilgang til samtalepartnere og motta rådgiving og veiledning. Vi er din samtalepartner.

 

Helga Stumo, Avensi
Helga Stumo har drevet flere små- og mellomstore bedrifter og har flere styreverv. Hun brenner for å gjøre hverandre gode. "Hvis vi får vist frem fordelene med å samarbeide godt i skyen og unngå dobbeltarbeid, har vi bidratt til god arbeidsflyt og forhåpentligvis mer fornøyde ansatte. Noe som igjen synes på bunnlinjen."

Det består av en halv dag hvor vi sammen:

  • Setter tydelige mål
  • Evaluerer dagens situasjon
  • Finner muligheter og utfordringer
  • Kartlegger hvem som skal involveres
  • Lager en digital forretningsstrategi
  • Velger workshops og e-læring

     

 

På våre ledersamlinger går vi gjennom: 

– Målsetning for økten, hva ønsker dere å oppnå?

– Evaluering av dagens situasjon.

– Hva kan gjøres for å oppnå en enklere arbeidshverdag hvor dere bruker mindre tid på rutineoppgaver?

– Hvordan tilrettelegge for at alle jobber optimalt med egne oppgaver?

– Hvordan deles kunnskap og informasjon?

– Hvordan lagre slik at alle jobber i samme dokumenter og unngår dobbeltarbeid?

– Hvordan sørger vi for å sikre våre egne dokumenter?

– Personlige preferanser, hvordan stille inn så ikke varslene blir for mange og forstyrrende? Samtidig som du får de varslene som er viktige for å få utført jobben.  

-Kreativitet og idemyldring, hvordan ivaretas det og hvordan utnytte resultatene fra dette i ettertid? 

– Hva ønsker dere å unngå? 

– Hvordan vil det hjelpe dere å fullt ut utnytte skytjenestene til enten Microsoft365 eller Google Workspace? 

Vi leverer innenfor to ulike kompetanseområder:

Det handler om å utvikle mennesker, og vi leverer kompetanse og metode for dette. Vi bidrar med å integrere teknologi på en meningsfull måte, slik at endringene blir mer forståelige og den nye innovative digital praksisen blir mer helhetlig. Noe som bedrer intern kommunikasjon og samhandling mellom dine kolleger.

Bli god i Teams

I en hektisk jobbhverdag er det utfordrende å jobbe effektivt og strukturert. Hvordan kan du endre og forbedre arbeidsmåtene dine? Det setter vi fokus på i dette innføringskurset i Teams. 
 
Det vi viser her vil endre din arbeidshverdag
Teams kurs, Avensi