Avensi

Strategisk HR

Fremtidens konkurransesituasjon krever engasjerte medarbeidere. Dette får man ved å jobbe med den enkeltes styrker, verdier, interesser for kompetanseutvikling, læring og personlige preferanser.

Styrkebasert ledelse og ledere som skaper relasjonelt mot bidrar til medarbeidere i flyt. Medarbeidere i flyt presterer bedre. Og det er lønnsomt for bedriften!

Våre løsninger innenfor strategisk HR bidrar til motivasjon og mestring på arbeidsplassen og sikrer gode datastøttede beslutningsprosesser knyttet til strategisk kompetanseplanlegging. 

Løsningen gir også støtte til hvordan man kan sette sammen gode og effektive team, basert på den ansattes styrker og interesser.  

InFlow24 er et refleksjons- og samtaleverktøy som bygger på ulike faglige perspektiv, men som likevel har et stort fokus på de ansattes styrker og hva de behøver for å fungere godt i jobb og privat. Vi er 24 timers mennesker alle sammen, og InFlow24 bidrar til refleksjon rundt hva det betyr.

Strategisk HR


Hvorfor bruke InFlow24:

– Dere ønsker å jobbe styrkebasert og utvikle ledere og medarbeidere.   
– Dere behøver gode verktøy i endring og omstillingsprosesser.           
– Dere vil øke lønnsomheten. 
– Dere vil rustes for fremtidens kompetansekrav.

Strategisk HR
 • Avdekke kompetansegap i bedriften 
 • Planlegge og gjennomføre relevante kompetansehevingstiltak reskill/upskill 
 • OnBoarding for nyansatte, følge opp de som har vært i permisjon/permittering 
 • Medarbeidersamtale 
 • Omstilling 
 • Sertifisering InFlow24 for HR avdelingen 
Lederutvikling
 • Datastøttede beslutningsprosesser, beherske analyseverktøyet 
 • Anvendelse av strategisk HR for å få det beste ut av sine ansatte 
 • Lederskolen InFlow24 
Effektivt Teamarbeid
 • Sette sammen gode Team, bruk av datastøtte 
 • Bedre kommunikasjon og samhandling i Team 
 • Teamroller og bruk av TeamMap InFlow24 

Hvem er dette for?

 • Du jobber for å utvikle de ansatte til beste for den enkelte og for virksomheten. Styrkebasert ledelse er viktig for deg, og du er opptatt av å skape resultater. 
 • Du ønsker også å sette sammen Team som jobber effektivt og funksjonelt med god samhandling, og at alle jobber i samme retning mot målene til virksomheten.

 

 •  Du ønsker å bli bedre kjent med dine ansattes kvaliteter og hva som motiverer dem. Hva om dine ansatte har egenskaper og kvaliteter som du ikke kjenner til? Hvis du som leder/HR får vite mer om det og lar de ansatte få bruke det i jobben har det stor innvirkning på trivsel, motivasjon og effektivitet.