Avensi

Strategisk HR

Våre løsninger innenfor strategisk HR bidrar til motivasjon og mestring på arbeidsplassen og sikrer gode datastøttede beslutningsprosesser knyttet til strategisk kompetanseplanlegging. 

Løsningen gir også støtte til hvordan man kan sette sammen gode og effektive team, basert på den ansattes styrker og interesser.  

Strategisk HR
Strategisk HR
 • Avdekke kompetansegap i bedriften 
 • Planlegge og gjennomføre relevante kompetansehevingstiltak reskill/upskill 
 • OnBoarding for nyansatte, følge opp de som har vært i permisjon/permittering 
 • Medarbeidersamtale 
 • Omstilling 
 • Sertifisering InFlow24 for HR avdelingen 
Lederutvikling
 • Datastøttede beslutningsprosesser, beherske analyseverktøyet 
 • Anvendelse av strategisk HR for å få det beste ut av sine ansatte 
 • Lederskolen InFlow24 
Effektivt Teamarbeid
 • Sette sammen gode Team, bruk av datastøtte 
 • Bedre kommunikasjon og samhandling i Team 
 • Teamroller og bruk av TeamMap InFlow24 

Hvem er dette for?

 • Du jobber for å utvikle de ansatte til beste for den enkelte og for virksomheten. Styrkebasert ledelse er viktig for deg, og du er opptatt av å skape resultater. 
 • Du ønsker også å sette sammen Team som jobber effektivt og funksjonelt med god samhandling, og at alle jobber i samme retning mot målene til virksomheten. 
inflow24
Avensi er sertifisert partner for InFlow24 som inkluderer skytjenestene InFlow24@me, InFlow24@work og @workAnalyse.