Strategisk kompetanseheving

Strategisk kompetanseheving

De aller fleste virksomheter innser at man trenger systematisk kompetanseheving, men mange vet ikke helt hvor de skal starte. Ofte blir det til at man setter søkelys på rene...

les mer
Få mer ut av Teams og Microsoft 365

Få mer ut av Teams og Microsoft 365

Svært mange bedrifter har investert i Microsoft 365 ved å kjøpe lisenser, sette opp tennanten og legge til brukere, for deretter å sette i gang uten å endre noe på arbeidsform...

les mer
Hvordan lærer voksne?

Hvordan lærer voksne?

I dag er det behov for at vi lærer hele livet fordi både samfunn og teknologi utvikler seg raskt. Livslang læring har blitt et begrep, det er slutt på tiden hvor man først tok en...

les mer